Hlavná stránka  

 
Deň športu
26.09.2017

Európsky týždeň športu (23.-30.9.) je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 sme si pripomenuli jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva nabádať ľudí a detí k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Aj naša ZŠ si 26. septembra pri tejto príležitostí pripravila pre žiakov II. stupňa rôzne športové aktivity. Na úvod si žiaci merali sily v cezpoľnom behu. Potom sa rozdelili do skupín a pokračovali v kolektívnych športoch: malý futbal, volejbal, vybíjaná. Pre milovníkov individuálnych disciplín si učitelia pripravili: hod granátom, skok do diaľky, preskok cez švihadlo a žonglovanie s loptou. Dúfam, že aj takouto formou prispejeme k upovedomeniu mladej generácie, aby pohybom predchádzali rôznym chorobám. 

Foto