Hlavná stránka  

 
Svetový deň výživy
16.10.2017

      V pondelok dňa 16.10.2017 zorganizovali učitelia Základnej školy v Hranovnici pre žiakov pri príležitosti Svetového dňa výživy aktivitu, ktorej cieľom bolo žiakom priblížiť aktuálne trendy v zdravej výžive a trendy o aktívnom životnom štýle. V budove základnej školy vyučujúci žiakom pripravili niekoľko atraktívnych stanovísk, na ktorých sa mohli dozvedieť veľa aktuálnych a užitočných informácií o správnych stravovacích návykoch, o zdravom a aktívnom životnom štýle, o geografickom výskyte a spôsoboch pestovania ovocia a zeleniny, o dôležitosti jednotlivých zložiek ľudskej stravy, o telu prospešných potravinách, ale aj o produktoch, ktoré spôsobujú zdravotné ťažkosti a ktorým by sa mladí ľudia mali vyhýbať. 

 

     Najväčšiemu záujmu sa tešili stanoviská, na ktorých žiaci reálne ochutnávali ovocie a zeleninu, ktorú pre túto príležitosť bezplatne poskytla spoločnosť LUNYS, spol. s r. o.  Poprad a stanovište, na ktorom žiaci so zaviazanými očami hádali názvy ovocia, zeleniny a pochutín, ktoré im učitelia pripravili k ochutnaniu. Na ďalších stanoviskách sa žiaci oboznámili s výživovou pyramídou a pyramídou pohybu, ktoré by mali v živote zdravého človeka tvoriť pevný základ každodenného života.   

Foto