Hlavná stránka  

 
Vianočný turnaj v stolnom tenise
19.12.2017

Tak ako sa už stáva tradíciou aj tento rok sme pre žiakov našej školy v predvianočnom období zorganizovali „Vianočný turnaj v stolnom tenise“. Do turnaja sa mohli prihlásiť všetci žiaci II. stupňa, ktorých sme si rozdelili do dvoch skupín, mladší žiaci (5. - 7. ročník) a starší žiaci (8. – 9. ročník). Po privítaní súťažiacich a otvorení turnaja si žiaci merali sily a porovnávali svoje stolnotenisové schopnosti.

Najlepšie sa umiestnili:

Ml. žiaci:

1. miesto: Dušan Pačan 7. A

2. miesto: František Pačan 7. B

3. miesto: Peter Šarišský 7. A

St. žiaci:

1. miesto: Lukáš Dirda 9. A

2. miesto: Patrik Pačan 8. A

3. miesto: Vladimír Hamrozek 9. A

Súťažilo sa aj o celkového víťaza. V tomto stretnutí narazili na seba najlepší z mladších a starších žiakov. Zvíťazil Lukáš Dirda z 9. A  (2:0 na sety).

Fotografie si môžete pozrieť na tomto odkaze.