Hlavná stránka  

 
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
06.04.2018

Dňa 6.4.2018 sa uskutočnila beseda so známou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Autorka v súčasnosti patrí medzi najobľúbenejšie detské spisovateľky. Na besede, ktorá sa realizovala v priestoroch našej školy sa  zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa. Pani Futová, civilným povolaním detská knihovníčka, píše hlavne pre túto vekovú kategóriu.  Jej pútavé rozprávanie zaujalo všetkých žiakov. Naši žiaci sa veľmi dobre pripravili na besedu. Počas celého týždňa čítali knihy, ktoré napísala, preto mali na ňu veľa otázok. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať pedagógom a vyzdvihnúť ich prácu pri príprave žiakov na besedu a príprave pravidelných návštevách v knižnici. Veríme, že aj týmto podujatím sme obohatili literárny rozhľad detí, a že sa nám podarí opätovne pritiahnuť deti k čítaniu.

                                                                                     Spracovala: Mgr.Elena Alexová