Hlavná stránka  

 
Projekt Eko Alarm
05.03.2018

Ani nám nie je ľahostajné naše životné prostredie. A chceme aby odpad nekončil na skládkach, ale aby sa separoval, a ďalej sa dokázal použiť na iné výrobky. Naša škola sa úspešne zapojila do projektu Eko Alarm. Vďaka ktorému máme koše na triedený odpad. Cieľom je aby si žiaci zvykli že separácia odpadu je súčasťou ich života, a samotnou separáciou prispievame k zlepšeniu kvality nášho života, a vyššej kvality životného prostredia. Súčasťou projektu je aj odborné vyškolenie skupinky žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí vytvorili tzv. akčnú skupinu. Dňa 5. marca absolvovali naši žiaci prvé školenie s lektorkami projektu Eko Alarm. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o triedení, o tom aké výrobky sa dajú vyrobiť z triedeného odpadu. O tom koľko rokov trvá kým sa v prírode rozloží plast, papier, polystyrén a iné odpady. Po nacvičení ukázala akčná skupina našim piatakom ako správne triediť odpad, koľko odpadu vyprodukujeme ročne. Teraz pracujeme na tom, aby všetci žiaci našej školy sa zdokonaľovali v triedení odpadu a žiaci akčnej skupiny im budú k tomu pomáhať.

Spracoval: Mgr. Lukáš Chovan

Fotografie si môžete pozrieť na tomto odkaze.