Hlavná stránka  

 
Noc s Andersenom
20.04.2018

Noc s Andersenom. Čo to je? Je to čarovná noc plná rozprávok, tajomstiev, hľadania, objavovania, tvorenia, plná zábavy, hier a čítania v škole.

A kto bol Hans Christian Andersen ?

Bol slávny dánsky rozprávkar, na ktorého počesť sa nocuje každý rok približne v čase jeho narodenín v knižniciach, školách a iných zariadeniach, a to v Čechách, na Slovensku a v ďalších európskych krajinách.

V tomto roku sme si povedali aj my štvrtáci, ktorí radi čítame, že si urobíme dňa 20.4.2018  NOC S ANDERSENOM.

Spracovala: Mgr. Elena Alexová