Hlavná stránka  

 
Projekt Eko Alarm
22.11.2018

Dňa 22. 11. 2018 sme spolu s lektorkou tohto projektu Pavlínou Urdovou zorganizovali tretí modul projektu triedenia odpadu, Eko Alarm. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci šiestych ročníkov a vybraní žiaci 5.A triedy. Tento modul bol zameraný na smerovanie k čo najmenšej produkcii odpadu a k cirkulárnej ekonomike. Cieľom bolo prezentovať žiakom to, že recyklácia nie je komplexným riešením problematiky odpadu. Spoznávali sme rôzne možnosti ako znížiť množstvo nami produkovaného odpadu. Šikovní žiaci si nacvičili ako rovesnícky prezentovať túto problematiku, potom si to následne vyskúšali pred inými žiakmi. V rovesníckom prezentovaní projektu Eko Alarm budeme so žiakmi ďalej pokračovať postupne aj v iných triedach.

 

Mgr. Lukáš Chovan