Hlavná stránka  

 
Modrotlačiarenská dielňa
08.11.2019

Dňa 8.11.2018 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie v Hranovnici – modrotlačiarenská dielňa. Žiakov sprevádzala p. Z. Benková, ktorá ich oboznámila s históriou modrotlače. Žiaci mali možnosť vidieť dom, v ktorom býval Elemír Montško, ktorý pracoval hlavne s ľanovým plátnom, na ktorom výraznejšie vynikol žiadaný lesk. Avšak manipulácia s ním bola veľmi ťažká a jeho farbenie bolo namáhavé. Taktiež videli dielňu, hospodársku miestnosť, kde sa modrotlač prevádzkovala (mangel, sušiareň..).

PaedDr. Miroslava Tešliarová