Hlavná stránka  

 
Mikuláš v škole
06.12.2018

Mikuláš v našej škole

Dňa 6.12.2018 zaklopal na dvere školy Mikuláš. Žiakom v triedach sa prihováral, povzbudzoval ich, aby boli dobrí doma aj v škole. Žiaci Mikuláša potešili básňami, piesňami a sľubovali, že budú počúvať. Mikuláš sa so žiakmi lúčil, a prisľúbil, že o rok príde zas. Deťom porozdával Mikulášske darčeky.

PaedDr. Miroslava Tešliarová, Mgr. Mária Lazaráková