Hlavná stránka  

 
Eko Alarm
07.03.2019

6. a 7. marca sme pokračovali v projekte Eko Alarm na našej škole. Tentokrát si trochu prebrali rolu učiteľa aj traja žiaci šiesteho ročníka. V rovesníckom vzdelávaní, ktoré si dopredu poctivo nacvičili a následne potom prezentovali mladším piatakom a štvrtákom vo forme prezentácii ako znížiť množstvo odpadu v domácnostiach, a ako správne triediť odpad nielen v škole ale aj v domácnostiach. Následne sme si na ukážkach rôznych odpadov- plastov, fólií, obalov, plechoviek a iných ukázali ako správne triediť, a ako dlho jednotlivé odpady „preživajú“ v prírode, a ako znečisťujú lesy, lúky, rieky, moria. Následne sme si povedali ako znížiť množstvo odpadu, napr. zdieľaním spoločných vecí, alebo dodržiavaním zásad: Odmietni, Obmedz, Znovu použi, Vytrieď/Skompostuj.

 

Mgr. Lukáš Chovan