Hlavná stránka  

 

Základná škola v Hranovnici hžadá uchádzačov o zamestnanie na tieto pracovné pozície:  

 

Momentálne nemáme vožné pracovné pozície.

 

Ukončené výberové konania na pracovné pozície:  

Učitež 2. stupňa ZŠ - Matematika - 1 úväzok

Učitež 2. stupňa ZŠ - Telesná a športová výchova - 1 úväzok

Učitež 2. stupňa ZŠ - Slovenský jazyk a literatúra - 1 úväzok - ukončené

Učitež 1. stupňa ZŠ - Učitež nultého ročníka - 1 úväzok - ukončené

Učitež 2. stupňa ZŠ - 2 úväzky - ukončené

Údržbár - školník - 1 úväzok - ukončené

Učitež 2. stupňa ZŠ - 1 úväzok - ukončené

Učitež matematiky na 2. stupni ZŠ - 1 úväzok - ukončené

Školský psychológ - 1 úväzok - ukončené

Pedagogický asistent - 1 úväzok - ukončené

Školský špeciálny pedagóg - 1 úväzok - ukončené