Hlavná stránka  

 

P E R S O N Á L N E   O B S A D E N I E  

 

Riaditeľka školy :             Mgr. Ľubica Šifrová

Zástupkyňa riad. školy:   Mgr. Miriama Jakubčáková

 

Výchovný poradca :          PaedDr. Eva Villimová

 

Triedni učitelia:  

0.A

Mgr. Malatinová Blanka

0.B

Mgr. Švagerko Anna

0.C

Mgr. Gajanová Miroslava

1.A

p. uč. Petrigáčová Vlasta

1.B

Mgr. Fedorová Martina

1.C

Mgr. Kazimírová Mária

1.D

Mgr. Vosovičová Andrea

2.A

Mgr. Lazaráková Mária

2.B

PaedDr. Tešliarová Miroslava

2.C

Mgr. Uhrinová Mária

2.D šp.

PhDr. Nahálková Anna

3.A

Mgr. Alexová Monika

3.B šp.

Mgr. Bašistová Jana

4.A

Mgr. Alexová Elena

4.B

Mgr. Čižmárová Alena

4.C šp.

Mgr. Terzieva Beáta

4.D šp.

Mgr. Bulava Pavol

5.A

Mgr. Hulvejová Bernadeta

5.B

Ing. Friedmannová Andrea

5.C

Mgr. Chovan Lukáš

5.D šp.

Mgr. Knižka Ján

6.A

PaedDr. Villimová Eva

6.B

Ing. Alexa Jozef

6.C šp.

Ing. Vallušová Agáta

7.A

RNDr. Sabová Otília

7.B šp.

Mgr. Drevková Beata

8.A

Mgr. Kováčová Vladimíra

8.B

Ing. Hodás Milan

9.A

PaedDr. Vallušová Helena

9.B šp.

Mgr. Šramková Jana

 

 

 

Učitelia:                      Mgr. Benda Martin

                                   Mgr. Krajčová Viera                       

                                   Mgr. Škovierová Mária

 

Farár:                         Mgr. Ferneza Jozef 

Asistentky učiteľa:       p. Horváthová Anna

    p. Pačanová Mária

    p. Horváthová Eva

    Mgr. Nemčíková Elena

  

 

Odborní zamestnanci:   Mgr. Kossuthová Viera - sociálny pedagóg

                                      

 

Prevádzkoví zamestnanci :    Skokanová Jozefína  upratovačka

                                               Morongová Jana  upratovačka

                                               Faško Július  údržbár

                                               Husárová Veronika – PaM

                                                               Mgr. Husárová Zdenka  účtovníctvo