Hlavná stránka  

 

P E R S O N Á L N E   O B S A D E N I E  

 

Riaditeľka školy :             Mgr. Mária Škovierová

Zástupkyňa riad. školy:   Mgr. Ľubica Šifrová

 

Výchovný poradca :          PaedDr. Eva Villimová

 

Triedni učitelia:  

0.A

p. uč. Petrigáčová Vlasta

0.B

PhDr. Nahálková Anna

0.C

Mgr. Gajanová Miroslava

1.A

Mgr. Lazaráková Mária

1.B

PaedDr. Tešliarová Miroslava

1.C

Mgr. Uhrinová Mária

1.D

Mgr. Vosovičová Andrea

2.A

Mgr. Alexová Monika

2.B šp.

Mgr. Bašistová Jana

3.A

Mgr. Alexová Elena

3.B

Mgr. Čižmárová Alena

3.C šp.

Mgr. Terzieva Beáta

3.D šp.

Mgr. Bulava Pavol

4.A

Mgr. Fedorová Martina

4.B

Mgr. Poprocká Elena

4.C

Mgr. Kazimírová Mária

4.D šp.

Mgr. Malatinová Blanka

5.A

PaedDr. Villimová Eva

5.B

Ing. Alexa Jozef

5.C šp.

Ing. Vallušová Agáta

6.A

RNDr. Sabová Otília

6.B šp.

Ing. Friedmannová Andrea

7.A

Mgr. Kováčová Vladimíra

7.B

Ing. Hodás Milan

8.A

PaedDr. Vallušová Helena

8.B šp.

Mgr. Šramková Jana

9.A

Mgr. Krajčová Viera

9.B šp.

Mgr. Knižka Ján

 

 

Učitelia:                       Ing. Drevková Beáta

Farár :                         Mgr. Ferneza Jozef 

Asistentky učiteľa:       p. Horváthová Anna

    p. Pačanová Mária

    p. Horváthová Eva

    Mgr. Martinková Lenka

    Mgr. Nemčíková Elena

  

 

Odborní zamestnanci:   Mgr. Kossuthová Viera - sociálny pedagóg

                                      PhDr. Procházková Daniela - sociálny pedagóg

 

 

Prevádzkoví zamestnanci :    Skokanová Jozefína  upratovačka

                                               Morongová Jana  upratovačka

                                               Faško Július  údržbár

                                               Husárová Veronika – PaM

                                                                     Mgr. Husárová Zdenka  účtovníctvo