Hlavná stránka  

 

P E R S O N Á L N E   O B S A D E N I E  

 

Riaditeľka školy:              Mgr. Ľubica Šifrová

Zástupkyňa riad. školy:   Mgr. Miriama Jakubčáková

 

Výchovný poradca:          Mgr. Vladimíra Kováčová

 

Triedni učitelia:  

0.A

Mgr. Malatinová Blanka

0.B

p. uč. Petrigáčová Vlasta

0.C

Mgr. Bulava Pavol

1.A

Mgr. Alexová Monika

1.B

PhDr. Nahálková Anna

1.C

Mgr. Terzieva Beáta

2.A

Mgr. Alexová Elena

2.B

Mgr. Švagerko Anna

2.C

Mgr. Michlíková Alena

3.A

Mgr. Vosovičová Andrea

3.B

Mgr. Vallušová Ľubomíra

3.C šp.

Mgr. Kazimirová Mária

4.A

Mgr. Lazaráková Mária

4.B

PaedDr. Tešliarová Miroslava

4.C

Mgr. Uhrinová Mária

4.D šp.

Mgr. Gajanová Miroslava

5.A

Mgr. Kováčová Vladimíra

5.B šp.

Mgr. Bašistová Jana

6.A

Mgr. Benda Martin

6.B

Mgr. Schmidtová Silvia

6.C šp.

Mgr. Šramková Jana

6.D šp.

Mgr. Olšavská Eva

7.A

Ing. Friedmannová Andrea

7.B

Mgr. Chovan Lukáš

7.C šp.

Mgr. Semanová Martina

8.A

PaedDr. Villimová Eva

8.B

Mgr. Miklíková Kristína

8.C šp.

Ing. Vallušová Agáta

9.A

RNDr. Sabová Otília

9.B šp.

Ing. Šifra Marko

 

 

 

Učitelia:                      Ing. Alexa Jozef

                                   Mgr. Sklenka Peter            

                                   PaedDr. Vallušová Helena

                                             

 

Farár:                         Mgr. Fecko Michal  

Asistentky učiteľa:      Bc. Horváthová Anna

    p. Pačanová Mária

    p. Hrabkovská Mária

    Bc. Horváthová Eva

    Mgr. Nemčíková Elena

  

 

Odborní zamestnanci:   Mgr. Kossuthová Viera - sociálny pedagóg

                                                  Mgr. Kunošová Kristína - školský psychológ

                                      

 

Prevádzkoví zamestnanci :    Skokanová Jozefína  upratovačka

                                               Morongová Jana  upratovačka

                                               Husárová Veronika – PaM

                                                               Mgr. Husárová Zdenka  účtovníctvo - MD

                                                               p. Ferenc Marian  účtovníctvo