Hlavná stránka  

 

P E R S O N Á L N E   O B S A D E N I E  

 

Riaditeľka školy:              Mgr. Ľubica Šifrová

Zástupkyňa riad. školy:   Mgr. Miriama Jakubčáková

 

Výchovný poradca:          Mgr. Vladimíra Kováčová

 

Triedni učitelia:  

0.M

Mgr. Novotná Miriama

0.S

Mgr. Bašistová Jana

0.V

p. uč. Petrigáčová Vlasta

1.Č

Mgr. Malatinová Blanka

1.Z

Mgr. Bulava Pavol

2.A

Mgr. Alexová Monika

2.B

PhDr. Nahálková Anna

2.C

Mgr. Terzieva Beáta

3.A

PaedDr. Tešliarová Miroslava

3.B

Mgr. Švagerko Anna

3.C

Mgr. Michlíková Alena

4,A

Mgr. Vosovičová Andrea

4.B

Mgr. Uhrinová Mária

4.C šp.

Mgr. Kazimirová Mária

5.A

Ing. Vallušová Silvia

5.B

RNDr. Sabová Otília

5.C

Mgr. Sklenka Peter

5.D šp.

Mgr. Gajanová Miroslava

6.A

Mgr. Kováčová Vladimíra

6.B šp.

Ing. Šifra Marko

7.A

Mgr. Benda Martin

7.B

Mgr. Schmidtová Silvia

7.C šp.

Mgr. Šramková Jana

7.D šp.

Mgr. Miklíková Kristína

8.A

Ing. Friedmannová Andrea

8.B

Mgr. Chovan Lukáš

8.C šp.

Mgr. Semanová Martina

9.A

PaedDr. Villimová Eva

9.B šp.

Ing. Vallušová Agáta

   

 

Učitelia:                      Mgr. Galliková Veronika

                                   Mgr. Lazaráková Mária           

                                   PaedDr. Vallušová Helena

                                             

Asistentky učiteľa:      Mgr. Horváthová Anna

    p. Pačanová Mária

    p. Hrabkovská Mária

    Bc. Horváthová Eva

    Mgr. Nemčíková Elena

 
 

Odborní zamestnanci:   Mgr. Kossuthová Viera - sociálny pedagóg

                                                      Mgr. Kunošová Kristína - školský psychológ

                               
Prevádzkoví zamestnanci :    Skokanová Jozefína  upratovačka

                                               Morongová Jana  upratovačka

                                               Husárová Veronika – PaM

                                                                   Mgr. Husárová Zdenka  účtovníctvo - MD

                                                                   p. Ferenc Marian  účtovníctvo