Hlavná stránka  

 
Návšteva denného stacionára
19.10.2017

V rámci akcie mesiaca „úcty k starším ľuďom“ sme v mesiaci október navštívili denný stacionár v Hranovnici. Potešili sme ich pásmom (básne, piesne s hudobným doprovodom, tance). Venovali sme im ruženec, ktorý deti vyrobili z prírodného materiálu – gaštanov. Želáme im, aby si ním vyprosovali pomoc od Matky Božej. 

Foto