Hlavná stránka  

 
Miroslav Žilka
25.03.2018

Dňa 16.3.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu v kultúrnom dome, kde mal vystúpenie tanečník Miroslav Žilka. Žiakov veľmi inšpirovali tanečné štýli ako: Electric boogie, Streeet dance, Free style. Tanec zakomponoval aj do vážnej hudby (Mozart). Niektorých žiakov zapojil do tanečnej súťaže, výhercov odmenil svojim CD.