Hlavná stránka  

 
Deň životného prostredia
06.12.2017

V stredu 6. decembra zorganizovali učitelia Základnej školy v Hranovnici pre žiakov 2. stupňa deň životného prostredia. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s negatívnymi vplyvmi ľudských činnosti na naše životné prostredie, následná prevencia týchto činností a ochrana životného prostredia. V jednotlivých prednáškach a aktivitách sme za pomoci prezentácií a náučných videí žiakov oboznámili s rozličnými tematikami. Témy boli ekologické katastrofy a ich vplyv na človeka, ako vplýva environmentálne zaťažené životné prostredie na náš organizmus. Ako správne triedime odpad, čo sú skládky odpadu a ako tieto skládky fungujú, elektromobilita. Ďalšie témy boli  šetrenie energiou a vodou, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Žiaci si týmito témami prehĺbili vedomosti z prírodovedných predmetov a získali kompetencie v oblasti triedenia odpadu a uvedomili si negatívne následky činností ľudí na životné prostredie a následne pochopili možné alternatívy ochrany životného prostredia. V súvislosti s danými témami sme pripravili environmentálnu nástenku, kde sme zhrnuli kľúčové body tém a prezentovali výkresy žiakov na tému „Ako vidím znečistenú našu Zem“.