Hlavná stránka  

 
Dopoludnie v dennom stacionári
17.10.2017

         Jedno jesenné dopoludnie žiaci 4. A, 4. B našej školy opäť zavítali do denného stacionára, kde pokračovali v čítaní úžasných bájok v sprievode nádherných ľudových piesní, ktoré zahrali žiačky na svojich flautičkách. Tieto naše aktivity pomáhajú žiakom zdokonaľovať sa v technike čítania a v čítaní s porozumením. Sú tiež prínosom pre všetkých zúčastnených, umožňujú vzájomné spoznávanie sa. Žiaci sa dostávajú do situácií, ktoré predtým nepoznali. Učíme ich takto k empatii ľuďom odkázaných na pomoc iných, k chorým ľuďom. Samozrejme prinášajú aj potešenie pre ľudí v dennom stacionári. Našou odmenou sú ich úsmevy a potlesky.

    Takto krásne sme ukončili jeseň a tešíme sa na ďalšie stretnutia cez vianočné obdobie.

       Spracovala: Mgr. Elena Alexová