Hlavná stránka  

 
Deň vody
22.03.2019

Dňa 22. marca sme si na našej školy pripomenuli deň vody. V besede pre štvrtákov sme predviedli niekoľko pokusov ako filtrovanie vody od rôznych látok. Predviedli sme si simuláciu znečistenia vody rôznymi škodlivinami, pre lepšie pochopenie znečisťovania vôd, potokov. Rozprávali sme sa o kolobehu vody, o tom ako čističky odpadových vôd čistia vodu, a ako sa voda dostáva do vodovodných kohútikov. Zamysleli sme sa nad šetrením vody, nad tým akými spôsobmi sa dá voda šetriť. Na záver sme si naše vedomosti a skúsenosti overili v elektronickom kvíze, kde sme zistili, že väčšinu zaujímavostí z besedy sme si zapamätali.

 

Mgr. Lukáš Chovan