Hlavná stránka  

 
Deň Zeme
27.04.2018

Dňa 27. apríla sme si pre našich žiakov pripravili „Deň Zeme“. Počas prvej hodiny sme so žiakmi diskutovali na témy: ochrana životného prostredia, ako odpad separujeme, ako sa recykluje a čo všetko môžeme urobiť pre to, aby naše okolie nebolo zamorené odpadom. Potom sme so všetkými triedami zrealizovali zber odpadu v intraviláne a extraviláne obce. Vyzbieralo sa rádovo niekoľko desiatok veľkých vriec odpadu, dokonca z Vernárskeho potoka sme odstraňovali bicykle, televízor, či keramické WC, na okraji cesty v priekope celý plastový nárazník z auta. Samozrejme, väčšinu odpadu tvorili plasty a obaly z potravín.

Aj takýmto krokom sme prispeli k tvorbe čistoty nášho životného prostredia. Touto intervenciou vedieme žiakov minimálne k eliminácii zamorovania nášho životného prostredia odpadom a k budovaniu uvedomovania si nebezpečenstva tohto odpadu v prírode.

Spracoval: Mgr. Lukáš Chovan