Hlavná stránka  

 
Jesenný Beh Svitom
28.09.2017

Dňa 28.9.2017 sa uskutočnil už 3. ročník Behu Svitom, ktorý organizuje ZŠ Komenského Svit. Beh si každým rokom získava stále viac súťažiacich, z čoho majú organizátori radosť. Aj žiaci z našej školy sa zúčastnili na tejto akcii a reprezentovali školu v dvoch kategóriách – kategória 4 – najstarší žiaci/čky, kategória 3 – mladší žiaci/čky. V tretej kategórii chlapcov sa umiestnil Filip Kočko zo 6.B na krásnom 3. mieste. Vo štvrtej kategórii žiačok sa umiestnila Simona Čonková na 12. mieste. V chlapčenskej kategórii sme mali dve želiezka v ohni. Do polovice trate sa chlapci držali v popredných miestach. Na záver si najviac síl ušetril Alex Puška z 8.A a s prehľadom a značným náskokom zvíťazil. Ján Horváth zo 6.B sa umiestnil na 5. mieste.

Žiakom za vzornú reprezentáciu školy blahoželáme.  

Foto