Hlavná stránka  

 
Hviezdoslavov Kubín
28.02.2019

Obvodové kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 28.02.2019 v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade. Tejto súťaže sa  zúčastnili víťazi školských kôl. Výkony žiakov podčiarkla výborná atmosféra a príjemné prostredie, v ktorom mali žiaci a žiačky možnosť recitovať. Aj tento rok sa nám podarilo obsadiť všetky kategórie v prednese a poézie a prózy. Sme hrdí na výkon žiačok z našej školy, ktorých recitačné schopnosti a zručnosti sú porovnateľné s recitačným prejavom žiakov z iných škôl. Nabrali sme nové skúsenosti a postrehy, ktoré sa budeme snažiť použiť pri zdokonaľovaní sa v prednese a rétorickom prejave. Tešíme sa na ďalší ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.