Hlavná stránka  

 
Medzinárodný deň boja proti fajčeniu
22.11.2017

      Vo štvrtok dňa 22.11.2017 zorganizovali učitelia Základnej školy v Hranovnici pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fajčeniu aktivitu, ktorej cieľom bolo žiakov oboznámiť s negatívnymi dôsledkami fajčenia na ľudský organizmus a pokúsiť sa odradiť nefajčiacich žiakov od fajčenia do budúcnosti.  Súčasťou aktivity bola aj prednáška a beseda s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Mgr. Ľudmily Sládečkovej a Beáty Plačkovej o problematike tabakizmu v školských zariadeniach. Počas aktivity sa žiaci mohli od jednotlivých prednášajúcich dozvedieť konkrétne informácie o negatívnych vplyvoch fajčenia na ľudský organizmus, o škodlivých chemických látkach obsiahnutých v cigaretovom dyme, o zdravotných rizikách, ekonomických a estetických dôsledkoch fajčenia a praktických radách fajčiarom, ktorí majú záujem s fajčením skončiť. Informácie o tabakizme a fajčení boli žiakom prezentované predovšetkým prostredníctvom IKT prostriedkov. Súčasťou aktivít bola aj beseda, na ktorej mali žiaci možnosť spýtať sa na konkrétne okolnosti, ktoré ich zaujímali a súviseli s problematikou fajčenia.