Hlavná stránka  

 
Svetový deň vody
22.03.2018

Dňa 22. marca je Svetový deň vody. Pre našich tretiakov a štvrtákov sme si pripravili besedu a pokusy s vodou. V besede sme sa zamerali na to kde všade je voda, prečo je voda nevyhnutná pre náš život. Čo je to kolobeh vody, prečo vznikajú oblaky, zrážky, ako sa voda zo zrážok dostane do mora. Diskutovali sme o tom ako sa špinavá voda očistí. Hovorili sme o šetrení pitnou vodou, o tom aké možnosti šetrenia vodou máme v škole a v našich domácnostiach. Počas besedy sme urobili niekoľko pokusov. Filtrovali sme vodu pomocou odmerných valcov, lievikov a filtračných papierikov. Vysvetlili sme si na pokusoch, prečo sa isté znečistenia vody ako chemikálie, farbivá, oleje nedajú prefiltrovať a prečo voda ostáva znečistená aj po filtrácii. Na záver sme si zhrnuli všetko, čo sme si povedali a zhodli sme sa na dôležitosti šetrenia pitnou vodou a udržiavaní čistoty korýt riek a potokov.

Spracoval: Mgr. Lukáš Chovan