Hlavná stránka  

 
Adventný veniec
01.12.2018

Dňa 1.12.2018 sa žiaci tretích ročníkov s p. učiteľkou M. Uhrinovou zúčastnili vystúpenia „Zapálenie prvej adventnej sviece“. Keďže ADVENT je časom duchovnej prípravy a pokánia, žiaci rozpovedali príbeh o príchode narodenia Ježiša Krista – ako poslal Boh anjela Gabriela k dievčine z Nazareta, jej meno je Mária. Anjel Gabriel Máriu pozdravil a oznámil jej, že tvoj syn bude kráľ, spásu dá všetkým ľuďom. Rozpovedali aj príbeh o štyroch adventných sviecach – Mier, Viera, Láska a Nádej. Na záver zaspievali pieseň „Otvorme srdcia dokorán, prichádza kráľ, prichádza Pán.“

PaedDr. Miroslava Tešliarová, Mgr. Mária Lazaráková