Hlavná stránka  

 
Deň červených stužiek
01.12.2017

     Vo piatok dňa 01.12.2017 si žiaci a učitelia Základnej školy v Hranovnici pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS – vo svete známy aj pod názvom „Deň červených stužiek“. Aktivity svetového dňa boja proti AIDS začali pred prvou vyučovacou hodinou reláciou v školskom rozhlase, kde sa žiaci mali možnosť dozvedieť o tom prečo „Svetový deň boja proti AIDS“ vznikol, akým spôsobom si ho vo svete pripomíname, na aké problémy v živote človeka tento deň upozorňuje, ako sa ochorenie AIDS šíri, ako je možné ochoreniu predchádzať a pod.

     Žiaci deviateho ročníka si na odev v tento deň symbolicky pripli červené stužky a na chodbe základnej školy pripravili pre ostatných spolužiakov nástenku prostredníctvom, ktorej sa žiaci mohli bližšie a komplexne oboznámiť s problematikou AIDS. Uvedenú nástenku žiaci doplnili vlastnými výtvarnými prácami.  

     Následne žiaci šiestych, siedmych, ôsmych a deviatich ročníkov vytvorili na školskom ihrisku základnej školy živú červenú stužku ako znak solidarity s populáciou, ktorá sa chorobou AIDS infikovala.

     Z aktivity vznikla unikátna fotodokumentácia zo strechy školy.