Hlavná stránka  

 
Príhovor riaditeľky školy
03.09.2018

Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán starosta, milí rodičia, žiaci!

 

Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka.  

Letné prázdniny naplnili svoj čas a pred nami je ďalší školský rok.  Verím, že toto obdobie bolo pre všetkých osviežujúce, že ste si užili radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchli si od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu.

Som veľmi rada, že sme sa opäť stretli a určite ste sa už mnohí na seba navzájom tešili.

 

Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore. Sú to:

-          Mgr. Eva Olšavská, ktorá bude vyučovať najmä občiansku náuku,

-          Mgr. Silvia Schmidtová, ktorá bude vyučovať slovenský a anglický jazyk,

-          Ing. Marko Šifra, ktorý bude vyučovať informatiku,

-          Mgr. Michal Fecko, pán farár, ktorý bude vyučovať náboženstvo.

Taktiež vítam aj pánov Mariána Ferenca, ktorý bude zastupovať pani účtovníčku Mgr. Zdenku Husárovú počas materskej dovolenky a Milana Šimka, ktorý je náš nový školník, údržbár a kurič v jednej osobe. Verím, že sa im bude v našom kolektíve páčiť.

 

Osobitne na našej škole vítam našich najmenších žiačikov, ktorí sa po prvýkrát posadia do školských lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka. Tento školský rok bude pre nich rokom mnohých zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať im pri riešení ich detských problémov a starostí.

Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí – niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale určite si všetci na konci školského roka prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Pri tejto príležitosti by som rada predstavila pani učiteľky, ktoré budú našich najmenších sprevádzať ich prvým dôležitým školským rokom:

0.A – Mgr. Blanka Malatinová

0.B – Ing. Beáta Drevková

0.C – Mgr. Miroslava Gajanová

1.A – Mgr. Elena Alexová

1.B – Mgr. Anna Švagrerko

1.C – Mgr. Alena Čižmárová

V niektorých triedach došlo k zmene triednictva:

5.A – Mgr. Martin Benda

5.B – Mgr. Jana Šramková

8.B – Ing. Marko Šifra

9.B – PaedDr. Helena Vallušová

 

Milí žiaci,

počas uplynulých dvoch mesiacov ste mali možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka. My, učitelia, vám budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať aj rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami.

 

 

Milí naši deviataci,

vás čaká náročný školský rok. Je pred vami dôležitá úloha - vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budú naše pani učiteľky a páni učitelia dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

 

Aj počas týchto prázdnin sme urobili všetko pre to, aby sme nový školský rok začali v čistej,  opravenej škole. Tety upratovačky vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Vymaľovali sme niektoré triedy, chodbu na medziposchodí. Vymenili sme podlahovú krytinu na dolnej chodbe, medziposchodiach a schodiskách, vymaľovali strechu, opravili odkvapy. V priestoroch školských dielní sme vymenili kúrenie.

Preto Vás, žiaci, upozorňujem na prezúvanie sa od prvého školského dňa. Šatňové skrinky slúžia na odkladanie obuvi a vetroviek, preto je zakázané nosiť topánky a bundy do tried, taktiež je zakázané nechávať si prezuvky v triedach. Prosím Vás, aby ste boli voči sebe navzájom ohľaduplní a neskrývali si veci, ani nevyberali cudzie veci zo skriniek. Celý priestor je monitorovaný kamerovým systémom.  Upozorňujem Vás aj na dodržiavanie čistoty v triedach a v školskom areály. Každú úmyselne spôsobenú škodu dáme žiakovi nahradiť. Škola je tu pre vás, preto si ju chráňte.

 

V závere si zaželajme veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých poznatkov, súťaží, hier, aby sme  sa tešili zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 462 žiakov zaradených do 31 tried, a 48 zamestnancov. Keďže máme každým rokom viac žiakov a škola sa nedá nafúknuť, budú sa žiaci I. stupňa aj v tomto roku vyučovať v dvojzmennej prevádzke.

 

Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok.

Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

Vám, milé kolegyne, kolegovia, želám pevné zdravie, veľa síl, múdrosti, kreativity, ale i ľudskosti  pri napĺňaní tak dôležitého poslania, akým je poslanie učiteľa. Pamätajte, že v každej lavici sedí iný žiak so svojimi radosťami i starosťami a osobnosť každého musíme poznať, rešpektovať a rozvíjať.

Úspešný štart do nového školského roka 2018/2019.