Hlavná stránka  

 
Hviezdoslavov Kubín
10.01.2019

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 10.01.2019 v priestoroch Základnej školy v Hranovnici. Zúčastnili sa ho žiaci I. a II. stupňa ZŠ. Výber textov v prednese poézie a prózy sa konal pod taktovkou vyučujúcich.  Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov, ktorí sa na túto udalosť svedomito pripravili a podali výkon hodný recitátora.

Postupujúci: 

Z prvého stupňa postúpila Kristína Bangová – próza (4. A) a Anička Pačanová – poézia (4. A).

Z druhého stupňa postúpila Barbora Hamrozeková – próza (5. A), Tamara Čonková – poézia (6. C) a Lucia Hamrozeková – poézia (7. A).