Hlavná stránka  

 
TIMSS 2019
10.05.2019

TIMSS 2019

Medzinárodné testovanie žiakov 4. ročníka z prírodovedných predmetov sa uskutoční dňa 14.05.2019 (utorok) od 13:00 hod. Testovanie sa realizuje elektronickou formou v počítačovej učebni č. 2 a v multimediálnej učebni. Testovania sa zúčastnia žiaci 4.A triedy.