Hlavná stránka  

 
Týždeň dochvíľnosti
28.11.2017

     Žijeme v dobe mnohých zmien, rýchlo a uponáhľane. Nemáme čas na seba, na svoje deti, na ľudí okolo nás. Výchovné pôsobenie z rodinného prostredia sa presúva na plecia školy, od ktorej sa očakáva nielen vzdelávať, ale robiť prevratné zmeny vo výchovnom pôsobení, čo by sa malo odraziť na slušnom správaní sa mladého človeka. Vytráca sa v našej spoločnosti slušnosť, dodržiavanie zákonov, noriem pravidiel. Už žiaci na základnej škole porušujú školský poriadok. Je to dlhotrvajúci problém, ktorý sa tiahne od školských čias. Žiaci často prichádzajú na vyučovanie neskoro, nerešpektujú učiteľov, neplnia si školské povinnosti, preto sme prišli s nápadom uskutočniť týždeň dochvíľnosti. Žiaci počas celého týždňa mali prichádzať do školy včas a tí, čo prišli neskôr, dostali červeného smajlíka ako výstrahu za nedochvíľnosť. Celý týždeň si učitelia zapisovali žiakov, ktorí prichádzali neskoro. Na konci týždňa sa uskutočnilo vyhodnotenie.

     Aj keď sa to nezdá byť také vážne, no v pracovnom svete je nedochvíľnosť veľmi krutým faktom. Ak zvykneme meškať na stretnutia, do práce a ak meškáme s termínmi, dostávame sa medzi ašpirantov na výpoveď. Môžeme byť inteligentní, kreatívni, skúsení, ale doplatíme na nedostatočnú dochvíľnosť, ktorá sa berie veľmi vážne. Väčšina ľudí, ktorí večne meškávajú, budia vo svojom okolí dojem, že sú nespoľahliví, zlí a nedôveryhodní.

 

Spracovala Mgr. Elena Alexová