Hlavná stránka  

 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022

01.09.2021

 O Z N A M

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod. pred budovou školy.

Harmonogram:

8,45 – 9,00 hod. – nástup žiakov pred budovou školy podľa pokynov triednych učiteľov

9,00 – slávnostné otvorenie školského roka

 • Hymna SR
 • Báseň
 • Príhovor riaditeľky školy
 • Organizačné pokyny

Po skončení slávnostného otvorenia:

 • 0. a 1. ročníky – úvodné pokyny v triedach. Žiaka môže sprevádzať do triedy len jeden rodič, ktorý pred vstupom do školy podpíše Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy.
 • Pred vstupom do budovy školy bude vykonaný ranný filter a  odovzdanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka. Bez vyplneného a podpísaného Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško), nebude žiak vpustený do budovy školy.
 • 2. – 9. ročníky – úvodné pokyny na školskom dvore

Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení v súlade s platnými nariadeniami Ministerstva školstva je povolený vstup do areálu školy len rodičom žiakov nultého a prvého ročníka.

Prosíme rodičov žiakov 2. – 9. ročníka aby počas slávnostného otvorenia nového školského roka nevstupovali do areálu školy.

Voľné pracovné miesto - Učiteľ SJL

08.07.2021

V časti "Pracovné ponuky" nájdete podrobnosti o voľnej pracovnej pozícii - Učiteľ na 2. stupni ZŠ s aprobáciou Slovenský jazyk a literatúra.

Voľné pracovné miesto - Učiteľ SJL

08.07.2021

 

Obnovenie vyučovania pre všetkých žiakov

02.05.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 a na základe COVID AUTOMATU

s účinnosťou 

od 3. mája 2021 (pondelok)

sa obnovuje riadne školské vyučovanie

pre všetkých žiakov základnej školy, to znamená pre všetky triedy 0. – 9. ročníka.

Pravidlá pre školy od 3.5.2021

02.05.2021

Obnovenie vyučovania pre 8.-9. ročník

17.04.2021

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021

s účinnosťou 

od 19. apríla 2021 (pondelok)

obnovuje riadne školské vyučovanie

pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy.

To znamená, že od 19. apríla 2021 je dochádzka do školy povinná pre všetkých žiakov 0. – 4, 5.D, 6.B, 7.C,D  a 8. – 9. ročníka základnej školy.

 • Podmienkou účasti žiakov na vyučovaní je test rodičov a žiakov platný 7 kalendárnych dní
 • V prípade, že rodič alebo žiak neabsolvuje testovanie, je rodič povinný kontaktovať školuzabezpečiť vzdelávanie dieťaťa formou domácich úloh
 • Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – neospravedlnené hodiny

Žiaci 5.A,B,C, 6.A a 7.A,B sa budú naďalej vzdelávať prezenčne podľa rozpisu:

 • 5.A, 5.B – pondelok
 • 5.C, 6.A – utorok
 • 7,A, 7.B – streda

Zápis žiakov do 1. ročníka

09.04.2021

Kloktacie testy - 19.03.2021

14.03.2021

 Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje žiakom 5. – 9. ročníka základnej školy,

že dňa 19. marca 2021 (piatok) o 8,00 hod.

sa uskutoční v budove Základnej školy v Hranovnici

II. kolo testovania na ochorenie COVID-19

formou PCR kloktacích testov.

 • Testovanie je určené žiakom 5. – 9. ročníka, ktorí navštevujú Základnú školu v Hranovnici.
 • Žiaci, ktorí sa zúčastnia testovania, prídu do školy o 7,45 hod. na lačno, pred testovaním nesmie žiak 2 hodiny jesť, piť, žuvať žuvačku, umývať si zuby a fajčiť .
 • Rodičia, ktorí majú záujem o testovanie svojich detí PCR kloktacími testami sú povinní prísť zaregistrovať svoje dieťa (žiak 5. – 9. ročníka)

 

Registrácia na PCR kloktacie testy

sa uskutoční v dňoch 15. a 16. marca 2021 v čase od 8,00 do 14,00 hod.

v budove Základnej školy v Hranovnici.

 

Testovania sa nezúčastnia žiaci, ktorí sú v tento deň v karanténe a žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 3 mesiacoch.

Obnovenie prezenčného vzdelávania

12.03.2021

 Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že od 15. marca 2021 (pondelok)

obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy.

Prezenčné vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

 • Žiaci 0. – 4. ročníka -  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole celý týždeň,
 • Žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy – prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole celý týždeň v malých skupinách
 • Žiaci 9.A triedy - prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole celý týždeň v malých skupinách
 • 5.A, 5.B – pondelok
 • 5.C, 6.A – utorok
 • 7,A, 7.B – streda
 • 8.A, 8.B – štvrtok

Účasť na prezenčnom vzdelávaní je povinná pre všetkých žiakov školy.

 

Upozorňujeme rodičov, že je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19.

Pri nástupe do školy sú žiaci 5. – 9. ročníka povinní preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Výnimka platí pre osoby, ktoré sa preukážu dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní.

Kloktacie testy - 12.03.2021

10.03.2021

 Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje žiakom 5. – 9. ročníka základnej školy,

že dňa 12. marca 2021 (piatok) o 8,00 hod.

sa uskutoční v budove Základnej školy v Hranovnici testovanie na ochorenie COVID-19

formou PCR kloktacích testov.

Testovanie je určené žiakom 5. – 9. ročníka, ktorí navštevujú Základnú školu v Hranovnici.

Žiaci, ktorí sa zúčastnia testovania,

prídu do školy o 7,45 hod. na lačno,

pred testovaním nesmie žiak 2 hodiny jesť, piť a žuvať žuvačku.

Počet testov je limitovaný pre 150 žiakov.

Z tohto dôvodu budú testovaní žiaci podľa poradia, v akom prídu do školy.

Testovania sa nezúčastnia žiaci, ktorí sú v tento deň v karanténe a žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 3 mesiacoch.

 

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude obnovené prezenčné vzdelávanie v škole aj pre žiakov, ktorí sa doteraz vzdelávali dištančne.

Oznam - pokračovanie vzdelávania od 8.3.2021

05.03.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy, že na základe uznesenia Vlády SR č. 122 a 123/2021 a usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 2.3.2021 pokračuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici

od 8. marca 2021

tak ako doteraz, to znamená:

 • Žiaci 0. – 4. ročníka -  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,
 • Žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy – prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
 • Žiaci 9.A triedy - prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
 • Žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A,B, 8.A,B – dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov.

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19. To platí aj pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zúčastňujú sa konzultácii v škole.

 

V Hranovnici, 5.3.2021                                                                    Mgr. Ľubica Šifrová

    riaditeľka školy

 

Oznam - pokračovanie vzdelávania od 3.3.2021

02.03.2021

 Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy, že na základe uznesenia Vlády SR č. 122 a 123/2021 a usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 2.3.2021 pokračuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici

od 3. marca 2021

tak ako doteraz, to znamená:

·       Žiaci 0. – 4. ročníka -  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,

·   Žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy – prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách

·     Žiaci 9.A triedy - prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách

·   Žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A,B, 8.A,B – dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov.

 

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19. To platí aj pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zúčastňujú sa konzultácií v škole.

 

V Hranovnici, 2.3.2021                                                                    Mgr. Ľubica Šifrová

    riaditeľka školy

Rozostupmi predchádzame ochoreniu koronavírusom

06.02.2021

Článok s názvom "Rozostupmi predchádzame ochoreniu koronavírusom", ktorý spracovala: Mgr. Viera Kossuthová, sociálny pedagóg, nájdete na tomto odkaze v súbore PDF

Oznam - úprava vyučovania v ZŠ od 8.2.2021

05.02.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici

 

od 8. februára 2021 nasledovne:

 • Žiaci 0. – 4. ročníka -  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,
 • Žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy – prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
 • Žiaci 9.A triedy - prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
 • Žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A,B, 8.A,B – dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov

 

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa uskutoční dňa 6. februára 2021 (v sobotu) v budove Základnej školy v Hranovnici.

Oznam - návrat do škôl od 8.2.2021

05.02.2021

Oznam - testovanie žiakov a rodičov v ZŠ

05.02.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že dňa 6. februára 2021 (sobota) sa uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19 v budove Základnej školy v Hranovnici .

Testovania sa zúčastnia:

·         zamestnanci ZŠ Hranovnica, MŠ I., MŠ II.

·         aspoň jeden zákonný zástupca (rodič) žiakov z nasledovných tried:

·         0.– 4. ročník ZŠ

·         5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B

·         MŠ I., MŠ II.

·         žiaci nasledovných tried:

·         5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B.

Harmonogram:

·           8.00 hod. – 10.00 hod. – zákonní zástupcovia (rodičia) žiakov Materskej školy, Hviezdoslavova č.325,

·           10.00 hod. – 13.00 hod.zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Hviezdoslavovej,

·           14.00 hod. – 19.00 hod.zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Mlynskej a SNP.

·           13,00 – 14,00 hod. – prestávka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka resp. žiak,  neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa, resp. žiak, nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

·           zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

·           ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

·           zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa v prípade, že riaditeľka zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

Oznam - pokračovanie vzdelávania dištančnou formou

30.01.2021

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy, že žiaci všetkých ročníkov sa budú od 1. februára 2021

aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy alebo si ich môžu prevziať priamo v škole podľa rozpisu.

Odovzdávanie vypracovaných úloh za mesiac január 2021 bude podľa nasledovného rozpisu:

 • Žiaci 0. – 4. ročníka: 1. februára 2021 (pondelok) od 9,00 hod.
 • Žiaci 5. – 9. ročníka: 2. februára 2021 (utorok) od 9,00 hod.

Konzultačné hodiny pre žiakov a ich rodičov v prípade potreby budú aj v dňoch 4. a 5. februára v čase 9,00 – 11,00 hod.

Konzultácií sa môžu zúčastniť

 • žiaci 0. – 4. ročníka v sprievode rodiča, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v termíne 18.1. – 26.1.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19
 • žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v termíne 18.1. – 26.1.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19

Hodnotenie žiakov za I. polrok šk. r. 2020/2021

28.01.2021

Metodický materiál - Hodnotenie žiakov za I. polrok šk. roku 2021/2021 nájdete na tomto odkaze v súbore PDF

Dôkladne umyté ruky nám chránia zdravie

23.01.2021

Článok o umývaní si rúk k predchádzaniu šíreniu sa koronavírusu, ktorý spracovala: Mgr. Viera Kossuthová, sociálny pedagóg, nájdete na tomto odkaze v súbore PDF

Predchádzajme spoločne šíreniu koronavírusu

16.01.2021

Článok k predchádzaniu šíreniu sa koronavírusu, ktorý spracovala: Mgr. Viera Kossuthová, sociálny pedagóg, nájdete na tomto odkaze v súbore PDF

Oznam

14.01.2021

 Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy,

že žiaci všetkých ročníkov sa budú od 18. januára 2021

aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy.

Prosím žiakov, aby si domáce úlohy vypracovávali do zošitov, ktoré po uvoľnení opatrení a nástupe do školy odovzdajú triednym učiteľom.

Výsledky dotazníkového prieskumu

14.01.2021

 

Na základe manuálu MŠVVaŠ „Návrat do škôl 2021“ zo dňa 5.1.2021 sme v dňoch 11. – 12.1.2021 uskutočnili Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie, ktorého cieľom bolo zistiť záujem zákonných zástupcov žiakov 5.-9. ročníka o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň o pretestovanie na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

 

 

Spolu žiakov

Zúčastnilo sa

Súhlasia

Nesúhlasia

Počet žiakov 5.-9.r.

216

202

8

194

%

100%

93,5%

4%

96%

Oznam

09.01.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5. januára 2021

s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Žiaci všetkých ročníkov sa budú v termíne 11. – 15. januára 2021

vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy od 11.1.2021.

Prosím žiakov, aby si domáce úlohy vypracovávali do zošitov, ktoré po uvoľnení opatrení a nástupe do školy odovzdajú triednym učiteľom.

Oznam - plagát

09.01.2021

Oznam

27.11.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje

žiakom a rodičom žiakov,

že obnovuje riadne školské vyučovanie

v termíne od 30. novembra 2020 (pondelok)

pre žiakov nasledovných tried:

·       5.D

·       6.B

·       7.C

·       7.D

·       8.C

·       9.B

 

·       Prítomnosť na vyučovaní je povinná.

·   Vyučovania sa nezúčastnia iba žiaci, ktorí sú v povinnej domácej karanténe, alebo majú potvrdenie od lekára o chorobe.

·       Vyučovanie začína  o 7,50 hod.

·       Vyučovať sa budú hlavné predmety v trvaní 4 vyučovacích hodín.

Oznam

21.11.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:2-A1810

sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

v termíne od 23. novembra 2020 (pondelok).

 

Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú zúčastňovať na vyučovaní v základnej škole, za dodržania hygienicko-epidemiologických zásad, podľa nasledovného rozpisu:

·       5. A,B,C,D – každý PONDELOK

·       6. A,B – každý UTOROK

·       7. A,B,C,D – každú STREDU

·       8. A,B,C – každý ŠTVRTOK

·       9. A,B – každý PIATOK

·       Prítomnosť na vyučovaní je povinná pre všetkých žiakov školy.

·  Vyučovania sa nezúčastnia iba žiaci, ktorí sú v povinnej domácej karanténe, alebo majú potvrdenie od lekára o chorobe.

·       Vyučovanie začína  o 7,50 hod.

·       Vyučovať sa budú hlavné predmety v trvaní 4 vyučovacích hodín.

·       Ostatné dni v týždni žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Riaditeľské voľno

15.11.2020

 

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje

žiakom a rodičom,

že dňa 16. novembra 2020 (v pondelok)

udeľuje žiakom základnej školy

riaditeľské voľno.

 

Riadne vyučovanie žiakov 0. – 4. ročníka bude pokračovať

dňa 18. novembra 2020 (v stredu).

Oznam

09.11.2020

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že

1. v termíne od 10. novembra 2020 do 13. novembra 2020 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole nasledovne:

Žiaci 0. – 4. ročníka:

-          sa budú naďalej vzdelávať bežným spôsobom, to znamená v škole.

Žiaci 5. – 9. ročníka:

-          sa budú naďalej vyučovať dištančne,

-          odovzdávanie vypracovaných úloh 3. vlny bude 13. novembra 2020 podľa rozpisu

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Žiaci 3.A a 4.A triedy sa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID19 budú vyučovať dištančne. Žiaci, resp. rodičia si prídu po študijné materiály do školy dňa 11.11.2020 v čase 8:00 – 11:00 hod, ktoré budú doma vypracovávať a po návrate do školy 18.11.2020 ich odovzdajú triednym učiteľkám. Študijné materiály sú zverejnené aj na webovej stránke školy.

Opätovne upozorňujeme žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

2. Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8. novembra 2020 žiaci nultého až štvrtého ročníka bez obmedzenia veku, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania pri návrate do školy sú povinní pri návrate do školy po jesenných prázdninách predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti

3. Ak je žiak v povinnej 10-dňovej karanténe z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je povinný o tejto skutočnosti

·         informovať ošetrujúceho lekára žiaka,

·         oznámiť škole povinnú karanténu žiaka,

·   informovať školu, resp. triedneho učiteľa, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.

Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

Oznam

02.11.2020

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje,

že z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID19

poskytuje

žiakom 0.V  3.B triedy

v termíne 3. – 5. novembra 2020

 riaditeľské voľno.

 

Oznam

02.11.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom, 

že ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je povinný o tejto skutočnosti

 • informovať ošetrujúceho lekára žiaka,
 • oznámiť škole povinnú izoláciu žiaka,
 • informovať školu, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.

Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

Úprava výchovno-vzdelávacieho procesu

01.11.2020

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov,

1. Že v termíne od 3. novembra 2020 do 5. novembra 2020 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole nasledovne:

·         Žiaci 0. – 4. ročníka:

-          sa budú naďalej vzdelávať bežným spôsobom, to znamená v škole.

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu choroby, je zákonný zástupca žiaka povinný prísť k triednemu učiteľovi po úlohy.

·         Žiaci 5. – 9. ročníka:

-          sa budú naďalej vyučovať dištančne,

-          odovzdávanie vypracovaných úloh vlny bude 5. novembra 2020 podľa rozpisu

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Upozorňujem žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov, aj pre žiakov, ktorí sú chorí, alebo v karanténe. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

2. Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termíne 30. októbra (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok).

3. Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 27.10.2020

·        zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, t.j. v utorok – 3. novembra 2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

·    žiaci prvého stupňa (0. – 4. ročníka), ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

Na základe informácií od všeobecnej lekárky pre deti a dorast žiaci nad 10 rokov, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, nebudú ošetrení a nebude im vystavené Potvrdenie o chorobe, to znamená, že žiaci budú mať v škole neospravedlnené hodiny.

Úprava výchovno-vzdelávacieho procesu

23.10.2020

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17949:1-A1810

bude výchovno-vzdelávací proces v základnej škole

v termíne od 26. októbra 2020 do 29. októbra 2020

prebiehať nasledovne:

Žiaci 0. – 4. ročníka:

-          sa budú naďalej vzdelávať prezenčnou formou,

-          vyučovanie sa bude uskutočňovať v jednozmennej prevádzke,

-          vyučovanie začína o 7,50 hod., trvať bude 4 vyučovacie hodiny a končiť bude o 11,10 hod.

-          v prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu choroby, je zákonný zástupca žiaka povinný vyžiadať si od triedneho učiteľa domáce úlohy.

 

Žiaci 5. – 9. ročníka:

-          sa budú vyučovať dištančne,

-          študijné materiály a zadania úloh budú zverejnené na web stránke školy v sekcii Domáce úlohy,

-          žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu, si prídu prevziať študijné materiály a pracovné listy do školy v pondelok - 26. októbra 2020 podľa nasledovného rozpisu:

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Študijné materiály budú odovzdávať triedni učitelia pred budovou ZŠ.

-          odovzdávanie vypracovaných zadaní bude vo štvrtok – 29. októbra 2020 podľa nasledovného rozpisu:

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Upozorňujem žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov, aj pre žiakov, ktorí sú chorí, alebo v karanténe. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termíne 30. októbra (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok) 2020.

 

O ďalšom priebehu vyučovania budú žiaci a rodičia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky školy a informačnej tabule pred budovou školy.

                                                                                                               Mgr. Ľubica Šifrová

                                                                                                                   riaditeľka školy

stolny_tenis.JPGProjekt Ideme hrať ping-pooooong
16.10.2020
Vyhodnotenie
stolny_tenis.JPGProjekt Ideme hrať ping-pooooong
12.10.2020
Oslava Svetového dňa stolného tenisu
Slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021

01.09.2020

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020

 

Nástup všetkých žiakov je podľa časového harmonogramu pred budovou školy

bez sprievodu rodičov.

Všetci žiaci musia mať povinne prekrytú tvár rúškom.

 

Nástup žiakov 0. a 1. ročníkov je o 7,45 hod. Žiaka môžu sprevádzať iba zákonní zástupcovia (rodičia).  

Nástup žiakov 2. až 4. ročníka je o 7,30 hod.  

Nástup žiakov 5. až 6. ročníka je o 9,30 hod. 

Nástup žiakov 7. až 9. ročníka je o 9,45 hod.

Žiaci s povinným prekrytím tváre, po povinnej dezinfekcii rúk a odmeraní teploty vstupujú v sprievode triedneho učiteľa priamo do svojich tried. Žiaci sa tam dozvedia ďalšie potrebné informácie a odovzdajú triednym učiteľom  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka. 

Odchod žiakov zo školy bude podľa pokynov triednych učiteľov. Rodičia môžu svoje deti čakať pred bránou do areálu školy. 

Vstup rodičov do areálu a budovy školy nie je povolený

na základe „Špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roka“ vydaného MŠVVaŠ SR

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

01.09.2020

Od 2.9.2020 je pre všetkých žiakov základnej školy dochádzka povinná!

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka (2.9.2020)

Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania

01.09.2020

Zverejňujeme dokument Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na obdobie školského roka 2020/2021. Nájdete tu upravené základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a stanovujú základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Tento dokument nájdete na našej webstránke aj v časti O škole - Dokumenty školy.

Oznam k obnoveniu vyučovania

28.05.2020

 

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamujeme rodičom žiakov a žiakom našej ZŠ, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania zo dňa 27.05.2020 sa neobnovuje školské vyučovanie v Základnej škole, Sládkovičova 501/15, Hranovnica na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka.

Vyučovanie aj naďalej pokračuje dištančnou formou.