Hlavná stránka  

 

V školskom roku 2016/2017 vydala aj prijala naša škola 407 vzdelávacích poukazov. Do krúžkovej činnosti je pre tento šk. rok zaradených 407 žiakov našej školy. Každý žiak musí absolvovať v školskom roku 60 hodín záujmovej činnosti.

V tomto školskom roku budú pracovať tieto záujmové útvary: 

 

P.č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci

 
 

1.

Všeobecno-vzdelávací

Alexa

 

2.

Čarovné flautičky

Alexová E.

 

3.

Druháčik

Alexová M.

 

4.

Zábavník

Bašistová

 

5.

Tvorivý

Bulava

 

6.

Všetkovedko

Čižmárová

 

7.

Múdra sova

Fedorová

 

8.

Mladý meteorológ

Friedmannová

 

9.

Hravé doučovanie

Gajanová

 

10.

Internetové služby

Hodás

 

11.

Rómske tance

Horváthová

 

12.

Štvrtáčik

Kazimírová

 

13.

Športový

Knižka

 

14.

Tvorivý

Kováčová

 

15.

Športový

Krajčová

 

16.

Šikovníček

Lazaráková

 

17.

Zdokonaľujeme sa v materinskom jazyku

Malatinová

 

18.

Cvičím si jazýček

Nahálková

 

19.

Usilovná včielka

Petrigáčová

 

20.

Hudobno-spevácky

Polanský

 

21.

Dance

Poprocká

 

22.

Relaxačný

Sabová

 

23.

Matematika hrou

Šramková

 

24.

Doučovací

Terzieva

 

25.

Interaktivníček

Tešliarová

 

26.

Prváčik

Uhrinová

 

27.

Informatický

Vallušová A.

 

28.

Šikovné ruky

Vallušová H.

 

29.

Výtvarný

Villimová

 

30.

Kreatívny

Vosovičová