Hlavná stránka  

 

V školskom roku 2019/2020 vydala naša škola 476 a prijala 459 vzdelávacích poukazov. Do záujmovej činnosti je pre tento šk. rok zaradených 459 žiakov našej školy. Každý žiak musí absolvovať v školskom roku 60 hodín záujmovej činnosti.

V tomto školskom roku budú pracovať tieto záujmové útvary: 

 

P.č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci

 
 

1.

Všeobecno-vzdelávací

Alexa

 

2.

Druháčik

Alexová E.

 

3.

Prváčik

Alexová M.

 

4.

Hravé čítanie

Bašistová

 

5.

Všeobecná športová príprava

Benda

 

6.

Zábavné všeličo

Bulava

 

7.

Čitateľský

Friedmannová

 

8.

Kreatívny

Gajanová

 

9.

Tvorivý

Semanová

 

10.

ENVIRO

Chovan

 

11.

Tretiačik

Kazimirová

 

12.

Kreativko

Kováčová

 

13.

Hravé doučovanie

Lazaráková

 

14.

Tvorivé ruky

Malatinová

 

15.

Vševedko

Michlíková

 

16.

Príprava na domácnosť

Miklíková

 

17.

Poznaj a chráň

Nahálková

 

18. 

Tvorivá dielnička Olšavská  

19. 

Usilovná včielka Petrigáčová  

20.

Relaxačný

Sabová

 

21.

English in easy

Schmidtová

 

22.

Počítačový

Šifra

 

23.

Matematika hrou

Šramková  

24.

Miš - maš Švagerko  

25.

Hudobno - pohybový

Terzieva

 

26.

Štvrtáčik

Tešliarová

 

27.

Šikovníček

Uhrinová

 

28.

Matematický

Vallušová A.

 

29.

Tretiačik

Vallušová Ľ.

 

30.

Výtvarná tvorivosť

Villimová  

31.

Spevavý slávik

Vosovičová

 

32.

Mladý záchranár

Kossuthová

 

33.

 

 

 

34.