Hlavná stránka  

 

V školskom roku 2017/2018 vydala naša škola 437 a prijala 417 vzdelávacích poukazov. Do krúžkovej činnosti je pre tento šk. rok zaradených 417 žiakov našej školy. Každý žiak musí absolvovať v školskom roku 60 hodín záujmovej činnosti.

V tomto školskom roku budú pracovať tieto záujmové útvary: 

 

P.č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci

 
 

1.

 

Všeobecno-vzdelávací

 

Alexa

 

2.

 

Čarovné flautičky

Alexová E.

 

3.

 

Tretiačik

 

Alexová M.

 

4.

 

Vševedko do každého počasia

Bašistová

 

5.

 

Kreatívny

Bulava

 

6.

 

Z každého rožku trošku

Čižmárová

 

7.

 

Šikovník

Drevková

 

8.

 

Múdra sova

Fedorová

 

9.

 

Čitateľský

 

Friedmannová

 

10.

 

Hravé doučovanie

 

Gajanová

 

11.

 

Informatické služby

 

Hodás

 

12.

 

Rómske tance

 

Horváthová

 

13. 

Cestujeme svetom Hulvejová  

14. 

Objavujem Chovan  

15.

 

Prváčik

 

Kazimírová

 

16.

 

Športový

 

Knižka

 

17.

 

Tvorivý

 

Kováčová

 

18.

Tvorivý

 

Lazaráková

 

19.

Tvorivé ruky

 

Malatinová

 

20.

 

Environmentálny

 

Nahálková

 

21.

 

Usilovná včielka

 

Petrigáčová

 

22.

Relaxačný

Sabová  

23.

PROFTEENF - profesionálna orientácia a voľba povolania

Šifrová  

24.

Miš - maš

Švagerko

 

25.

 

Matematika hrou

Šramková

 

26.

 

Doučovací

 

Terzieva

 

27.

 

Interaktivníček

 

Tešliarová

 

28.

 

Mudráčik

 

Uhrinová

 

29.

 

Informatický

 

Vallušová A.

 

30.

 

Prírodovedný

 

Vallušová H.

 

31.

 

Výtvarný

 

Villimová

 

32.

 

Kreatívny krúžok

Vosovičová